Voorzieningen en leerlingenstromen (V)SO RMC-regio 19

Passend onderwijs vraagt om een goede match tussen ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het regionale aanbod aan voorzieningen. Oberon heeft in twee stappen een verkenning uitgevoerd om deze match te verbeteren.

 

In de eerste plaats is een regionale kaart gemaakt van voorzieningen en leerlingenstromen. Hoeveel leerlingen met ondersteuningsbehoeften gaan naar school binnen de regio, wat is het grensverkeer met andere regio’s, hoeveel ‘rugzakken’ zijn er?

 

Vervolgens zijn oplossingen verkend om de match te verbeteren. Dit is gebeurt aan de hand van de uitgangspunten voor passend onderwijs: het aanbod dient dekkend te zijn, goed gespreid binnen de regio, passend bij de ondersteuningsbehoeften en betaalbaar. Sommige oplossingen zijn uitgewerkt in de vorm van scenario’s, waarbij de financiële consequenties zijn verkend.

 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht en de samenwerkingsverbanden van Utrecht stad (PO/SO) en Utrecht stad/Stichtse Vecht (VO/VSO)

Contactpersonen


AnneLuc van der Vegt

AnneLuc van der Vegt

Onderzoeker-adviseur


030-2324 236
Mail AnneLuc
MEER INFO >

Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >