Voorschoolse educatie - Handreiking voor gemeenten

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Oberon i.s.m. Sardes een handreiking gemaakt om gemeenten te ondersteunen bij een zo hoog mogelijk VVE-bereik.

In deze handreiking richten we ons op het voorschoolse deel van VVE. De afgelopen jaren zijn de ambities met betrekking tot voorschoolse educatie steeds verder toegenomen, tot de in 2008 door het Ministerie van OCW en de VNG geformuleerde wens alle doelgroepkinderen te bereiken.

De handreiking gaat over werving voor en toeleiding naar het voorschoolse deel van VVE. Hoe bepaal je jouw doelgroep en hoe zorg je er voor dat alle doelgroepkinderen ook inderdaad gebruik gaan maken van voorschoolse educatie? De publicatie is bedoeld voor gemeenten, maar ook voor andere partijen die betrokken zijn bij jonge kinderen, bijvoorbeeld de JGZ, peuterspeelzalen en kinderopvang, kan deze brochure relevante informatie bieden.

Contactpersonen


Wendy de Geus

Wendy de Geus

Onderzoeker-adviseur


030-2324 224
Mail Wendy
MEER INFO >