Verbetering informatieopdracht PO/VO

In opdracht van de PO-Raad, VO-Raad en AVS heeft Oberon een onderzoek gedaan naar de wijze waarop de informatieoverdracht tussen het primair en voortgezet onderwijs worden verbeterd. Hierbij is nadrukkelijk stilgestaan bij de gevolgen van de invoering van de Referentieniveaus Taal en Rekenen en het Elektronisch Leerdossier.

Het rapport gaat in op:

- De wijze waarop de informatieoverdracht op dit moment plaatsvindt, welke knelpunten daarbij bestaan en welke in het oog springende oplossingen scholen daarvoor hebben    gevonden;

- De (mogelijke) gevolgen van de invoering van de referentieniveaus voor de informatieoverdracht tussen scholen;

- De wijze waarop de informatieoverdracht tussen scholen kan worden verbeterd.

Hierbij houden wij rekening met de verschillende doelen die scholen hebben met de informatieoverdracht, met de behoeften en mogelijkheden van het PO en VO en met de verschillen tussen leerlingen. Dit biedt handvatten voor een bredere variant van informatieoverdracht.

Contactpersonen


Eelco van Aarsen

Eelco van Aarsen

Onderzoeker-adviseur


030-2324 207
Mail Eelco
MEER INFO >