Veldraadpleging schoolleidersregister 2016

Op 31 maart 2016 is het Schoolleidersregister VO geopend voor inschrijving. In aanloop naar de opening hebben de VO-academie en de Stichting Schoolleidersregister VO Oberon gevraagd een inventarisatie te doen van het gebruik en de wensen en ideeën ten aanzien van het Schoolleidersregister en de Beroepsstandaard. Bijna 400 schoolleiders (waarvan zo’n 61% integraal eindverantwoordelijke schoolleiders) en ruim 100 bestuurders hebben hiervoor deelgenomen aan een enquête op internet. De rapportage vindt u hier.

Eerder heeft Oberon in opdracht van de VO-academie in 2014 een eerste veldraadpleging uitgevoerd om de mening van de  beroepsgroep te horen, maar ook om het veld te informeren over het register.  U vindt dit rapport hier.

Contactpersonen


Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >