Van school naar werk

Voorbeelden en praktische adviezen over het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat is de kern van de brochure ‘Van School Naar Werk’ die Oberon samen met andere partijen heeft opgesteld voor de PPJ-werkagenda, waarin onder meer de ministeries van OCW en SZW, de VNG en de onderwijssectorraden samenwerkten. Het doel van het project was om manieren te vinden om de verbinding tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, gemeenten en zorgaanbieders te versterken, om zodoende de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie te verbeteren. Daardoor moeten meer jongeren een passende werkplek vinden of, als dat niet haalbaar blijkt, op andere wijze kunnen participeren in de maatschappij.

Contactpersonen


Johan Bokdam

Johan Bokdam

Onderzoeker-adviseur


030 2324 203
Mail Johan
MEER INFO >