Tussentijdse evaluatie scholing PIE

Oberon heeft docenten van het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) gevraagd naar hun ervaringen met de scholingsmodules PIE. Docenten met een bevoegdheid in metaal-, installatie- of elektrotechniek volgen deze modules om de volledige bevoegdheid voor het nieuwe profiel PIE te behalen. 143 PIE-docenten hebben de vragenlijst van Oberon over de scholingsmodules ingevuld. Daarnaast hebben wij ook telefonische interviews gehouden met een aantal docenten, met schoolleiders en -bestuurders en hebben wij gesproken met de opleidingscoördinatoren van de scholingsmodules.

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Stichting Platforms VMBO en Platform PIE, toont aan dat de meerderheid van de respondenten de scholing nog moet gaan volgen. De respondenten die de scholing wel hebben gevolgd, zien mogelijkheden om de inhoud en het proces rondom de modules te verbeteren. De belangrijkste verbeteringen zijn te vinden in communicatie over de inhoud en de zwaarte van het scholingstraject en over de bevoegdheid PIE. Ook vinden sommige respondenten dat de scholing meer praktijkgericht mag zijn met minder theorie. Tot slot zijn de respondenten van mening dat de facilitering van docenten – vrijstelling van lesgeven om de modules te volgen en de wijze waarop de subsidie voor de opleiding wordt toegekend – kan worden verbeterd.

Het volledige rapport is hier te vinden. In het magazine voor PIE-docenten is er ook over de resultaten van het onderzoek geschreven. Dat is hier te lezen.

Contactpersonen


Angela de Jong

Angela de Jong

Onderzoeker-adviseur en promovenda


030-2306095
Mail Angela
MEER INFO >

Johan Bokdam

Johan Bokdam

Onderzoeker-adviseur


030 2324 203
Mail Johan
MEER INFO >

Anne Ketelaar

Anne Ketelaar

Onderzoeker-adviseur


030- 2306094
Mail Anne
MEER INFO >