Trends in onderwijshuisvesting

In deze brochure wordt in kort bestek een aantal trends geschetst dat van invloed is op de toekomst van onderwijshuisvesting. Het gaat daarbij om verschuivingen in de aansturing (doordecentralisatie, overheveling buitenonderhoud), de afname van het aantal multifunctionele accommodaties en de gevolgen van de demografische krimp. De brochure is allereerst geschreven voor gemeenteambtenaren die snel op de hoogte willen zijn van actuele ontwikkelingen met implicaties voor onderwijshuisvesting. Ook de (mogelijke) positie van dit thema op de LEA komt aan de orde. 

Contactpersonen


Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >