Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs

Ouders en leerlingen in Nederland zijn vrij in het kiezen van een school en hebben daarbij de keus uit een divers aanbod. Tegelijkertijd geeft de vrijheid van onderwijs aan scholen de mogelijkheid om toelatingsbeleid voeren. Het toelatingsbeleid van scholen raakt daarmee aan het thema van de keuzevrijheid, maar ook aan risico’s op segregatie en aan de zorgplicht voor passend onderwijs. Om een actueel inzicht in deze belangrijke vraagstukken te krijgen, heeft het ministerie van OCW aan Oberon, Kohnstamm Instituut en KBA de opdracht gegeven voor een onderzoek naar de manier waarop scholen toelatingsbeleid voeren en welke gevolgen dit heeft voor ouders, leerlingen en de samenstelling van scholen. Daarvoor is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn websites bekeken en scholen en ouders geënquêteerd en geïnterviewd.

Contactpersonen


Sjerp van der Ploeg

Sjerp van der Ploeg

Onderzoeker-adviseur


030-2324222
Mail Sjerp
MEER INFO >

Kyle van den Langenberg

Kyle van den Langenberg

Onderzoeker-adviseur


030-2324202
Mail Kyle
MEER INFO >

Ebbo Bulder

Ebbo Bulder

Onderzoeker-adviseur


0302324210
Mail Ebbo
MEER INFO >