Theorie en praktijk van innoveren

Dit eindrapport van het SLOA project, zoals uitgevoerd in de periode 2010 - 2013, getiteld ‘Theorie en praktijk van innoveren’ bevat de beschrijving van de opzet en de uitvoering van het project wat gericht is geweest op de borging van de kwaliteit van het vernieuwende onderwijs op het Montaigne Lyceum.
 

Het borgen van de kwaliteit gaat;

  • via samenwerking docenten 
  • via zicht op competenties en de eventuele versterking daarvan 
  • via onderzoek naar de effecten van het genoten onderwijs in het vervolgonderwijs.

Contactpersonen


Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >