Sportkadermonitor. Tussentijdse metingen 2014

Uit de eerste meting van de Sportkadermonitor in 2013 bleek dat de beschikbaarheid van kaderleden een van de meest gevoelde knelpunten was onder kaderleden. Daarom hebben we op verzoek van NOC*NSF in een tussentijdse meting extra aandacht besteed aan dit onderwerp. Op basis van de informatie uit deze meting ontstaat een goed beeld van de beweegredenen van sportkaderleden om actief te zijn en te blijven en van de zaken die zij van belang vinden voor de werving van nieuwe kaderleden.

Om te zorgen dat sport leuk is en blijft, besteden veel verenigingen en landelijke organisaties aandacht aan een veilig sportklimaat. Zij willen positief gedrag stimuleren en ongewenst gedrag aanpakken. NOC*NSF en de sportbonden wilden graag weten hoe zij sportkaderleden daarbij kunnen helpen. Daarom hebben wij in opdracht van NOC*NSF een meting uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving van sportkaderleden.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >