Sportkadermonitor 2013

Voldoende en goede trainers, coaches, scheidsrechters, juryleden en bestuurders zijn onmisbaar om de sportparticipatie in Nederland op peil te houden en te vergroten. Er is echter geen representatief beeld van dit sportkader. Wat motiveert kaderleden, wat is hun opleidingsachtergrond en hebben ze behoefte aan ondersteuning om hun taken uit te voeren? Om hier meer zicht op te krijgen hebben NOC*NSF en de Academie voor Sportkader gezamenlijk met de sportbonden de Sportkadermonitor laten ontwikkelen en uitvoeren. De informatie uit de monitor kunnen zij gebruiken om hun beleid en ondersteuning optimaal aan te laten sluiten bij de behoefte van het sportkader.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >