Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2018-2019

Oberon deed samen met SEO uitgebreid onderzoek naar schoolkosten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Bij schoolkosten gaat het om bijdragen die scholen aan ouders en/of studenten vragen voor kosten in verband met bijvoorbeeld reisjes, vieringen, gereedschap, ICT maar ook het volgen van tweetalig onderwijs (TTO).

Inzicht in de omvang en de ontwikkelingen van schoolkosten zijn van groot belang omdat hoge kosten de toegankelijkheid tot specifieke scholen of opleidingen kan beperken voor lagere inkomensgroepen.

U vindt dit rapport ook op de site van de Rijksoverheid.

Contactpersonen


Sjerp van der Ploeg

Sjerp van der Ploeg

Onderzoeker-adviseur


030-2324222
Mail Sjerp
MEER INFO >