Schoolbesturen en passend onderwijs

Oberon heeft de Monitor Besturen uitgevoerd als onderdeel van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs, dat wordt uitgevoerd met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Dit onderzoek levert beschrijvende informatie op vanuit het perspectief van de schoolbesturen over de rol die besturen spelen bij de realisatie van passend onderwijs op hun school/scholen en over de manier waarop schoolbesturen denken over het stelsel van passend onderwijs. De uitkomsten worden in dit rapport vergeleken met eerdere onderzoeken, waaronder de Monitor Samenwerkingsverbanden 2018 en de Monitor Scholen 2019.

Dit rapport is op 22 april 2020 als bijlage meegestuurd met de Kamerbrief Tweede Kamer over verschillende dossiers Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kijk op de website van Evaluatie Passend Onderwijs voor meer informatie

Contactpersonen


Eelco van Aarsen

Eelco van Aarsen

Onderzoeker-adviseur


030-2324 207
Mail Eelco
MEER INFO >

Anke Suijkerbuijk

Anke Suijkerbuijk

Onderzoeker-adviseur


0302306096
Mail Anke
MEER INFO >