Samenwerking in beeld

Onderzoeksbureau Oberon heeft in opdracht van de ministeries van OCW en SZW een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen basisonderwijs en peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. De Nederlandse infrastructuur voor onderwijs en opvang van kinderen (tot 12 jaar) is in beweging. Scholen, peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zoeken elkaar op om – vanuit diverse motieven en in verschillende varianten – samen te werken. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de doorgaande lijn in voor- en vroegschoolse educatie, samenwerking tussen scholen en buitenschoolse opvang of het tot stand brengen van integrale kindcentra. De successen van de voorlopers spreken tot de verbeelding, maar tot op heden ontbrak een landelijk representatief en actueel beeld van de aard en omvang van de samenwerking. Met dit onderzoek wordt daarin voorzien.

De overkoepelende onderzoeksvraag luidt: wat is de actuele stand van zaken op het gebied van de samenwerking tussen basisscholen en organisaties voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang? Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2016 door middel van een digitale vragenlijst onder basisschooldirecteuren, schoolbesturen, managers en bestuurders van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

Download hier het rapport.

Lees hier het artikel 'De stand in het land: de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang' uit het tijdschrift BBMP (nr. 5, 2016)

Lees hier de kamerbrief 'voorschoolse voorzieningen en samenwerking onderwijs en kinderopvang' van de Ministeries van OCW en SZW over dit thema.

Contactpersonen


Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >


Wendy de Geus

Wendy de Geus

Onderzoeker-adviseur


030-2324 224
Mail Wendy
MEER INFO >