Samenwerking in beeld 2019

Oberon heeft (na een eerste meting in 2016) opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van kindcentra. Daarmee komt de stand van het land in beeld, inclusief trends, ervaren meerwaarde, mogelijke belemmeringen en toekomstplannen.

In de factsheet treft u een samenvatting van de bevindingen aan. Het onderzoeksrapport bevat een volledig overzicht van alle onderzoeksdata. Voor meer informatie kunt u terecht bij Michiel van der Grinten.

Lees ook het artikel ‘Basisschool en kinderdagverblijf vaker onder één dak om meer uit kind te halen op de website van het AD waarin dit onderzoek ter sprake komt. 

 

 

Contactpersonen


Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >