Samenvatting Tussenmeting monitoronderzoek versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

 In opdracht van het ministerie van OC&W voeren Oberon en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht het monitor- en evaluatieonderzoek uit naar de subsidieregeling voor de “versterking van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen 2013-2016”

In totaal 61 opleidingsscholen en nieuwe samenwerkingsverbanden ontvangen subsidie voor de opzet en uitvoering van projectplannen ten behoeve van versterking van hun samenwerking. Het gaat hierbij om samenwerking in algemene zin en in het bijzonder op vier onderwijsthema’s (opbrengstgericht werken, ouderparticipatie, pesten en omgaan met verschillen). Daarnaast wordt gekeken naar de begeleiding van beginnende leraren. Door middel van dit onderzoek wordt door Oberon en de universiteit Utrecht in beeld gebracht of de doelen van de subsidie bereikt zijn en op welke manier deze doelen zijn bereikt.  Het onderzoek bestaat uit drie metingen: een begin (2014)- tussen (2015)- en eindmeting (2017). Met deze metingen worden de ontwikkelingen bij alle gesubsidieerde samenwerkingsverbanden in kaart gebracht. Na elke meting ontvangt elk samenwerkingsverband een individuele terugkoppeling.

 

Een samenvatting van de beginmeting kunt u hier lezen.

Contactpersonen


Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >