Samen Resultaatafspraken vroegschoolse educatie maken, 2014

 Begin 2014 constateerde het Ministerie van OCW dat veel gemeenten en schoolbesturen PO moeite hadden met het formuleren van de sinds 2010 wettelijk verplichte resultaatafspraken vroegschoolse educatie. Oberon schreef daarom in opdracht van het Ministerie een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen om de resultaatafspraken stapsgewijs gezamenlijk op te stellen en te monitoren

Contactpersonen


Marco Zuidam

Marco Zuidam

Onderzoeker-adviseur


030-2324 212
Mail Marco
MEER INFO >