Ruimte in onderwijstijd

Twintig basisscholen doen mee aan het Experiment Ruimte in Onderwijstijd. Zij mogen van OCW vijf jaar lang experimenteren met het afwijken van de wetgeving op drie manieren:

1. Afwijken van de landelijk vastgestelde vakanties;

2. Afwijken van de 5-daagse schoolweek;

3. Afwijken van een gedeelte van de onderwijsbevoegdheid: maximaal tien procent van de onderwijstijd kan door een andere professional dan een leerkracht basisonderwijs worden ingevuld.

In opdracht van OCW verricht Oberon samen met SEO het monitor- en evaluatieonderzoek gedurende de looptijd van het experiment (tot 2025).

Het onderzoek bestaat uit drie delen: een procesevaluatie die kijkt naar de manier waarop de scholen invulling geven aan de ruimte in onderwijstijd, een opbrengst- en effectevaluatie in termen van behaalde doelen van het experiment en een verklarende evaluatie die een verbinding legt tussen de resultaten uit de procesevaluatie en de resultaten uit de opbrengst- en effectevaluatie. Op die manier moet duidelijk worden waarom de gestelde doelen wel of niet worden gehaald en wat dit betekent voor de wenselijkheid van het wel of niet wijzigen van de wet- en regelgeving.

Hier vind u het rapport van de eerste meting (najaar 2020).

Beschreven wordt hoe de scholen het experiment vormgeven, wat de te verwachten opbrengsten zijn en hoe ouders en personeel zijn betrokken.

Contactpersonen


Wendy de Geus

Wendy de Geus

Onderzoeker-adviseur


030-2324 224
Mail Wendy
MEER INFO >

Anke Suijkerbuijk

Anke Suijkerbuijk

Onderzoeker-adviseur


0302306096
Mail Anke
MEER INFO >