Regionaal Onderwijsbeleid

Door decentralisaties in het sociale domein en ontwikkelingen in het onderwijs (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet, Passend onderwijs) is een aantal nieuwe taken rond jongeren op het bord van gemeenten komen te liggen. Uitgangspunt hierbij is dat gemeenten het beste zicht hebben op de problematiek en hierdoor beter maatwerk kunnen leveren, samen met het onderwijs en andere regionale partners.

Jongeren in de regio kansen bieden op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt – daar gaat het om. Gemeenten en onderwijs hebben sinds 2015 meer ruimte om samen in te zetten op doorgaande onderwijsloopbanen. Bijvoorbeeld door verbindingen aan te brengen tussen passend onderwijs, jeugdhulp, Wmo en de aanpak van uitval en jeugdwerkloosheid. In het project Regionaal Onderwijs Beleid (ROB) ondersteunt de VNG initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en overige actoren, waaronder werkgevers. Oberon leidt het consortium van experts.

Kijk op de website voor meer informatie. 

Contactpersonen


Johan Bokdam

Johan Bokdam

Onderzoeker-adviseur


030 2324 203
Mail Johan
MEER INFO >