Regelluwe scholen maart 2019

Het experiment regelluwe scholen biedt excellente scholen voor basis- en voortgezet onderwijs sinds 2016 de mogelijkheid af te wijken van wet- en regelgeving. Basisscholen zijn bijvoorbeeld gestart met het verminderen van het aantal instroommomenten voor kleuters en met een nieuwe cyclus en inhoud van het schoolplan. Middelbare scholen experimenteren met het afnemen van deelexamens, bevoegdheden van docenten en met aanpassingen aan het curriculum. Naar aanleiding van de tweede voortgangsrapportage over het experiment kiest onderwijsminister Arie Slob er nu voor om meer scholen de mogelijkheid te geven deel te nemen aan het experiment.

Op basis van het onderzoek naar de opbrengsten van de verschillende experimenten, uitgevoerd door Kohnstamm Instituut en Oberon in opdracht van het ministerie van OCW, heeft de minister twee onderwerpen gekozen waarop de regels worden aangepast voor alle scholen: 

  • Ouders krijgen een aantal vrij op te nemen keuzedagen aangeboden waarop ze hun kinderen buiten de schoolse context een interessante leerervaring kunnen laten opdoen.
  • Het schoolplan in het po en vo wordt vereenvoudigd, door een compacte cyclus en aangepaste inhoud gaat het document meer leven in de school.

De minister kiest er verder voor om het experiment te verbreden naar meer scholen in het po en vo. Door meer scholen de mogelijkheid te bieden te experimenteren op de verschillende onderwerpen, kunnen de consequenties van eventuele aanpassing van de regelgeving verder worden verkend.

Lees hier voor meer informatie en ook de kamerbrief en de voortgangsrapportage van 2017 is te lezen.

Contactpersonen


AnneLuc van der Vegt

AnneLuc van der Vegt

Onderzoeker-adviseur


030-2324 236
Mail AnneLuc
MEER INFO >


Ton Klein

Ton Klein

Directie


030-230 60 90
Mail Ton
MEER INFO >