Professionalisering leerkrachten PO en HRM-beleid

De kwaliteit van leerkrachten staat sterk in de belangstelling. In samenhang daarmee is er veel aandacht voor de professionalisering van leerkrachten en worden diverse maatregelen genomen om professionalisering in het onderwijs te stimuleren. Professionalisering dient echter geen losstaande activiteit te zijn. Professionalisering heeft meer effect op de kwaliteit van het onderwijs wanneer professionaliseringsactiviteiten verankerd zijn in het HRM-beleid van de schoolorganisatie. HRM-beleid kan immers ingezet worden om de visie en doelen van een school te realiseren.

In opdracht van APO heeft Oberon onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen en besturen in de praktijk invulling geven aan de verbinding tussen de visie en doelen van het bestuur en de school, HRM-beleid en professionalisering van leerkrachten. Het rapport beschrijft de uitkomsten aan de hand van vier praktijkvoorbeelden.

In tijdschrift BasisschoolManagement verscheen in mei 2015 een artikel waarin we de geleerde lessen uit ons onderzoek uiteenzetten.

Contactpersonen


Sanne Weijers

Sanne Weijers

Onderzoeker-adviseur


030-2324 231
Mail Sanne
MEER INFO >

Ton Klein

Ton Klein

Directie


030-230 60 90
Mail Ton
MEER INFO >