Professionalering en positionering team- en afdelingsleiders vo

Team- en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs hebben andere taken en verantwoordelijkheden dan eindverantwoordelijk schoolleiders en daarmee ook andere professionaliseringsbehoeften. Oberon onderzocht voor het ministerie van OCW en de Stichting Schoolleidersregister VO (SRVO) wat bouwstenen zijn om de positie en professionalisering van team- en afdelingsleiders te versterken.

Uit het onderzoek blijkt dat team- en afdelingsleiders hun positie en professionalisering langs vier actielijnen willen verbeteren:

  1. Versterken positionering door onder meer het opstellen van een functieprofiel voor team- en afdelingsleiders en een beter passende salariëring.
  2. Structureel aandacht voor professionalisering door onder meer het beschikbaar stellen van een landelijke schoolleidersbeurs en meer gestructureerde introductieprogramma’s voor startende team- en afdelingsleiders.
  3. Combinaties van formeel en informeel leren aanbieden, waarbij aandacht is voor maatwerk.
  4. Versterken van de bewustwording bij alle betrokkenen over het belang van de beroepsgroep van team- en afdelingsleiders.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >

Johan Bokdam

Johan Bokdam

Onderzoeker-adviseur


030 2324 203
Mail Johan
MEER INFO >