Procesbegeleiding Herijking zorgstructuur – gemeente Dongen (2016-2017)

Ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en de hulp aan kinderen en gezinnen in de thuissituatie in de gemeente Dongen krijgt een extra impuls. Sinds 2015 is het Sociaal Team het aanspreekpunt voor inwoners en onderwijs als het gaat om ondersteuning en hulpvraagstukken. Voor het onderwijs is dit nog niet altijd een vanzelfsprekendheid.

Een werkgroep van medewerkers uit het onderwijs, de voorscholen en de gemeente werkt aan het ontwikkelen van concrete afspraken om de aansluiting van de gemeentelijke ondersteuningsstructuur op het onderwijs te versterken. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken die de doorgaande lijn van voorschool tot en met het einde voortgezet onderwijs vorm te geven of de toegang tot het Sociaal Team.

Oberon heeft in een eerste fase de betrokken partijen begeleid bij het inventariseren en vaststellen van de visie en uitgangspunten. In een tweede fase heeft zij de werkgroep ondersteunt om de visie verder uit te werken in concrete werkafspraken. In april 2017 zijn de partijen in Dongen gestart met de uitvoering van de afspraken.

 

Reactie Sylvia van der Westen, beleidsmedewerker Onderwijs gemeente Dongen:

"Oberon is deskundig, no nonsense en resultaatgericht. En daarbij bijzonder prettige mensen om mee samen te werken." 

Contactpersonen


Anne Ketelaar

Anne Ketelaar

Onderzoeker-adviseur


030- 2306094
Mail Anne
MEER INFO >