PO-Raad: advies OAB

Oberon heeft de PO-Raad ondersteund bij het vormen van een adviesrapport over onderwijsachterstandenbeleid. Ons advies is gebaseerd op vele gesprekken met het veld, netwerkbijeenkomsten, een discussiebijeenkomst OAB en beraadslaging van netwerkleden en externe experts.  

Contactpersonen


Marco Zuidam

Marco Zuidam

Onderzoeker-adviseur


030-2324 212
Mail Marco
MEER INFO >