Passend onderwijs en opvattingen over de toerusting van vo-docenten en -scholen

In opdracht van de ECPO heeft Oberon een onderzoek uitgevoerd naar stand van zaken rond de toerusting van scholen en docenten in het voortgezet onderwijs, met het oog op de invoering van Passend onderwijs in augustus 2014.

 

Onderzoeksvragen en doelgroep
In het onderzoek richten we ons op de beantwoording van de volgende twee hoofdvragen:
1. In hoeverre beschouwen vo-docenten zich competent om Passend onderwijs te geven?
2. Hoe rust de schoolorganisatie docenten toe bij het geven van Passend onderwijs en hoe sluit dit aan op de behoeften van docenten?
 

Dit onderzoek draait om docenten in het voortgezet onderwijs. Daarbij is de focus breed: we betrekken het hele spectrum van het voortgezet onderwijs, van vso-scholen en praktijkonderwijs tot scholen voor vwo en gymnasium. Bij de analyses is nagegaan welke verschillen er zijn tussen vmbo/havo/vwo-docenten en vso/prodocenten

Contactpersonen


Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >


AnneLuc van der Vegt

AnneLuc van der Vegt

Onderzoeker-adviseur


030-2324 236
Mail AnneLuc
MEER INFO >