Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen

Docenten spelen een cruciale rol bij het vormgeven van Passend onderwijs. Er wordt veel van hen verwacht: vroegtijdig problemen signaleren, preventief werken, differentiëren en rekening houden met de verschillende onderwijsbehoeftes van leerlingen.

 

In deze publicatie komen ervaren docenten uit het reguliere voortgezet onderwijs aan het woord. Met behulp van de informatie die diepte-interviews met zeventien docenten opleverden, aangevuld met een literatuurstudie, informatie uit gesprekken met leerlingen en lesobservaties, worden in dit rapport de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  • Hoe geven leraren in de dagelijkse praktijk effectief vorm aan Passend onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen? 
  • Welke condities zijn voor leraren van belang bij het vormgeven van Passend onderwijs? 
  • Welke vormen van ondersteuning op het gebied van deskundigheidsbevordering achten zij van belang voor zichzelf en andere docenten?

 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs(ecpo).

Contactpersonen


Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >