Ouderbetrokkenheid Krimpenerwaard

Om na te gaan of ouders worden betrokken bij de taal- en bredere ontwikkeling van hun kind heeft de gemeente Krimpenerwaard onderzoeks- en adviesbureau Oberon in 2019 gevraagd daar onderzoek naar te doen. Dit onderzoek moest inzicht geven in het huidige aanbod ouderbetrokkenheid bij de verschillende voorschoolse voorzieningen in de gemeente en de ervaringen van de ouders met dit aanbod. Het onderzoek diende als 0-meting om na te gaan hoe de gemeente verder kan gaan met de geformuleerde ambities.

Uit het onderzoek bleek dat alle voorschoolse voorzieningen in de gemeente Krimpenerwaard een gericht ouderbeleid voeren. Ze hebben een visie op het aanbieden van activiteiten met als doel het stimuleren en vergroten van de ouderbetrokkenheid. De voorschoolse voorzieningen bieden diverse ouderactiviteiten aan en de ouders maken hier in het algemeen goed gebruik van.

Contactpersonen


Marco Zuidam

Marco Zuidam

Onderzoeker-adviseur


030-2324 212
Mail Marco
MEER INFO >