Opbrengstgericht werken in het VO

Op verzoek van het Ministerie van OCW hebben Oberon en het Kohnstamm Instituut een onderzoek uitgevoerd naar opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de introductie van opbrengstgericht werken  in het voortgezet onderwijs heeft geleid tot een groot aantal, meestal positieve, ontwikkelingen op de scholen. Toch ‘leeft’ opbrengstgericht werken vooral bij docenten nog niet zo sterk en een essentieel onderdeel van opbrengstgericht werken, namelijk het gebruik van data als feedback voor het didactisch gedrag van docenten, blijft veelal nog onderbelicht. Het tot stand brengen van een opbrengstgerichte cultuur heeft uiteraard tijd nodig, maar mogelijk zou meer sturing en ondersteuning kunnen leiden tot meer succes bij het implementeren van opbrengstgericht werken. 

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >