Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs

Vanaf dit schooljaar (2018-2019) krijgen alle scholen voor primair onderwijs extra geld om werkdruk aan te pakken. Dit is afgesproken in het werkdrukakkoord dat het kabinet met de PO-Raad en sociale partners heeft afgesloten. Schoolteams bepalen zelf waaraan zij de werkdrukmiddelen besteden, denk bijvoorbeeld aan de inzet van gymleerkrachten, onderwijsassistenten, ICT en eventmanagers.

Oberon onderzoekt in opdracht van het ministerie van OCW hoe scholen de werkdrukverlagende maatregelen hebben gekozen en wat het effect is van deze maatregelen.  In mei 2019 en mei 2020 vragen we het (ondersteunend) personeel op 650 scholen een enquête in te vullen. Tevens zullen we 30 scholen (cases) bezoeken om met verschillende betrokkenen over de inzet van de extra middelen in gesprek te gaan.

Heb je vragen over het onderzoek?

Stuur dan een e-mail naar Benjamin Bremer: bbremer@oberon.eu

Contactpersonen


Benjamin Bremer

Benjamin Bremer

Onderzoeker-adviseur


302306097
Mail Benjamin
MEER INFO >

Sjerp van der Ploeg

Sjerp van der Ploeg

Onderzoeker-adviseur


030-2324222
Mail Sjerp
MEER INFO >

Pauline van Eck

Pauline van Eck

Onderzoeker-adviseur


030-2324 217
Mail Pauline
MEER INFO >