Onderwijskundig rapport nieuwkomers

 LOWAN-po zet zich in voor de onderwijskansen van buitenlandse kinderen in de eerste periode dat ze in Nederland zijn. Vaak starten deze leerlingen op een school die speciaal gericht is op nieuwkomers. In het eerste jaar dat de leerlingen in Nederland zijn, moeten ze een zo optimaal mogelijk onderwijstraject doorlopen. Op die manier kunnen nieuwkomers snel aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten, zodat zij na een jaar door kunnen stromen naar het reguliere basisonderwijs. Nieuwkomers wisselen het eerste jaar echter vaak van school. Een adequaat onderwijskundig rapport is daarom een noodzakelijke voorwaarde om gedurende het gehele eerste jaar optimaal onderwijs te kunnen verzorgen. Daarnaast kan het rapport een rol spelen bij de doorstroom van de school voor eerste opvang naar een reguliere school.

In het kader van het zogenaamde Kortlopende Onderwijsonderzoek (link: http://www.kortlopendonderzoek.nl) heeft Oberon onderzoek gedaan naar de inhoud van een onderwijskundig rapport voor nieuwkomers en naar de overdracht ervan. In het onderzoek en de publicatie staat het ontwerp van een onderwijskundig rapport voor nieuwkomers centraal. Daarnaast besteden we aandacht aan suggesties van leverende en ontvangende scholen en van overige relevante partijen om de wijze waarop het onderwijskundig rapport wordt overgedragen te verbeteren. 

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >

Eelco van Aarsen

Eelco van Aarsen

Onderzoeker-adviseur


030-2324 207
Mail Eelco
MEER INFO >

Debbie Kooij

Debbie Kooij

Onderzoeker-adviseur


030-2324 204
Mail Debbie
MEER INFO >