Ondersteuningstraject VVE voor gemeenten (2012-2016)

Het ministerie van OCW heeft in het voorjaar van 2012 met de G4 en de G33 bestuursafspraken gemaakt over een kwaliteitsimpuls van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en uitbreiding van schakelklassen en zomerscholen. In 2013 is besloten dat voor de kleinere, overige gemeenten met onderwijsachterstandsmiddelen (niet-G37) ook een impuls wordt gegeven aan de VVE. Om deze gemeenten te ondersteunen stelt het ministerie van OCW een ondersteuningstraject beschikbaar.

De website is onderdeel van dit traject. Hier vindt u actuele informatie rond de verschillende thema’s.

Contactpersonen


Wendy de Geus

Wendy de Geus

Onderzoeker-adviseur


030-2324 224
Mail Wendy
MEER INFO >

Marco Zuidam

Marco Zuidam

Onderzoeker-adviseur


030-2324 212
Mail Marco
MEER INFO >