Ondersteuningstraject Regionaal onderwijsbeleid (2015-2018)

Met het project Regionaal Onderwijs Beleid (ROB) ondersteunde de VNG initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, participatie en werkgevers. Doel van die samenwerking is jongeren in de regio kansen bieden op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt. Oberon leidde voor de VNG een consortium van bureaus voor de uitvoering van onder meer regionale pilots, vraaggericht maatwerk, kennisdelingsbijeenkomsten en onderzoek. Daarnaast is een website ontwikkeld die ondersteunt bij het inrichten, uitvoeren en ontwikkelen van regionaal beleid op het snijvlak van gemeenten en onderwijs

Contactpersonen


Johan Bokdam

Johan Bokdam

Onderzoeker-adviseur


030 2324 203
Mail Johan
MEER INFO >

Anne Ketelaar

Anne Ketelaar

Onderzoeker-adviseur


030- 2306094
Mail Anne
MEER INFO >