Ondersteuning VVE-beleid gemeente Bunnik

De gemeente Bunnik krijgt sinds 2019 middelen om voorschoolse educatie aan te bieden aan peuters met (een risico op) een onderwijsachterstand. Oberon adviseert de gemeente over een toekomstbestendig stelsel voor voorschoolse educatie en peuteropvang. Hiervoor gaan wij in gesprek met aanbieders kinderopvang in de gemeente en met de jeugdgezondheidszorg. Op basis van deze gesprekken en onze ervaringen elders stellen wij een advies op, waarmee de gemeente het eigen beleid verder kan vormgeven. Het advies bevat een financiële doorrekening om zicht te geven op de effecten van diverse beleidskeuzes, zoals een vroege startleeftijd of de hoogte van financiële compensatie aan houders en ouders. Ook stellen wij een conceptsubsidieregeling op voor de gemeente.

Contactpersonen


Anne Ketelaar

Anne Ketelaar

Onderzoeker-adviseur


030- 2306094
Mail Anne
MEER INFO >