OAB-evaluatie Schiedam

De gemeente Schiedam heeft Oberon gevraagd een brede eindevaluatie OAB over de periode 2010-2015 te verrichten, waarin wordt vastgesteld wat de opbrengst is van de activiteiten die in deze periode zijn ondernomen. Dit onderzoek omvatte tevens de evaluatie van de Bestuursafspraken tussen Schiedam en OCW, over de periode 2011-2015.

De evaluatie van OAB 2010-2015 heeft het volgende opgeleverd:

a)  Een terugblik op de afgelopen periode en een overzicht van hetgeen in die periode is bereikt, aan de hand van kengetallen, effectonderzoek en reflectie daarop door betrokkenen.

b)  Aanbevelingen voor de toekomst. Hoe worden de bereikte resultaten geborgd? Hoe wordt hierop voortgebouwd?   

Contactpersonen


Marco Zuidam

Marco Zuidam

Onderzoeker-adviseur


030-2324 212
Mail Marco
MEER INFO >