Nieuwe toetreders in het onderwijs

Onlangs pleitte staatssecretaris Sander Dekker voor meer vrijheid in het onderwijs. Oberon deed hier samen met TIAS en SEO onderzoek naar.

 

Het aantal nieuwe scholen in het primair en voortgezet onderwijs per jaar ligt laag in Nederland. Het is mogelijk om via beleid (‘richtingvrije planning’) de toetreding te verhogen, maar of dat wenselijk is, is afhankelijk van het gewicht dat aan de mogelijke effecten wordt gegeven. Meer toetreding kan de innovatie en toegankelijkheid van het onderwijs vergroten, maar heeft het risico de kwaliteit op korte termijn te verlagen en de kosten voor de overheid te verhogen. De effecten van eventuele beleidsveranderingen zijn niet volledig voorspelbaar. Het is daarom zeer aan te bevelen om de effecten van nieuw beleid na invoering zorgvuldig te onderzoeken.

Begin juli koos staatssecretaris Sander Dekker voor een scenario om richtingvrije planning verder uit te werken. Hij vroeg SEO en Oberon voor dit scenario na te gaan wat de verwachte effecten zijn.

 

Klik hier voor een samenvatting van het eerste onderzoeksrapport en hier voor de analyse van het voorkeursscenario. En klik hier voor een artikel over het onderzoek dat in mei in Didactief online is gepubliceerd.

Contactpersonen


Ton Klein

Ton Klein

Directie


030-230 60 90
Mail Ton
MEER INFO >