Monitoringsonderzoek (hoog)begaafdheid in passend onderwijs

Binnen het onderwijs is nog niet overal sprake van een passende plek voor (hoog)begaafde leerlingen. Hierdoor kunnen leerlingen zich onvoldoende uitgedaagd voelen, presteren ze onder hun kunnen en vallen ze soms zelfs uit in het onderwijs. Om deze reden heeft het Ministerie van OCW extra subsidiemiddelen beschikbaar gesteld voor samenwerkingsverbanden po en vo. Onderzoekers Marjolein Bomhof en Miriam Walraven monitoren de komende 4 jaar hoe samenwerkingsverbanden hun subsidie inzetten voor de versterking van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod aan (hoog)begaafden. Dit doen ze samen met de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Meer informatie is te vinden op de website van het NRO.

Contactpersonen


Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >

Marjolein Bomhof

Marjolein Bomhof

Onderzoeker-adviseur


030 - 2324 201
Mail Marjolein
MEER INFO >