Monitor Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen

Vanaf 2013 tot en met juli 2017 hebben 61 samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen (32 po, 19 vo, 10 mbo) met subsidie van OCW gewerkt aan het versterken van de samenwerking bij het opleiden en professionaliseren van (startende) leraren.

Om de effectiviteit van de regeling te kunnen meten is een meerjarig monitor- en evaluatieonderzoek uitgevoerd (voor-, tussen- en eindmeting) uitgevoerd door Oberon, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Doel van het onderzoek was zicht te krijgen op de wijze waarop de samenwerking is vormgegeven en versterkt en of, en hoe de samenwerking heeft geleid tot tevredenheid van betrokkenen over aspecten van opleiden en begeleiden en ontwikkeling van vaardigheden van studenten en startende leraren.

Belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn onder andere dat betrokkenen van mening zijn dat de samenwerking is versterkt, dat de begeleiding van startende leraren in het po en vo is verbeterd en dat er stappen zijn gezet in de ontwikkeling van een ‘doorlopende leerlijn’ van student tot ervaren leraar.

Alle uitkomsten kunt u lezen in de rapportage van de eindmeting waarin de ontwikkeling in de samenwerkingsverbanden vanaf de start is meegenomen. Dit rapport vindt u hiernaast.

Contactpersonen


Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >

Angela de Jong

Angela de Jong

Onderzoeker-adviseur en promovenda


030-2306095
Mail Angela
MEER INFO >