Monitor toelatingsbeleid vmbo-havo, tweede meting 2014-2015

De toelatingscode vmbo-havo lijkt positief ontvangen te worden. De meeste scholen houden zich aan de code en geven tevens aan dat deze rust en duidelijkheid geeft in de toelatingsprocedure alsmede meerwaarde biedt bij de samenwerking tussen vmbo en havo. Oberon heeft het onderzoek naar de toelatingscode uitgevoerd en de daaruitvolgende rapportage ‘Monitor toelatingsbeleid vmbo-havo, tweede meting 2014-2015, is 27 augustus 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Contactpersonen


Ton Klein

Ton Klein

Directie


030-230 60 90
Mail Ton
MEER INFO >

Michael Buynsters

Michael Buynsters

Onderzoeker-adviseur


030-230 60 90
Mail Michael
MEER INFO >