Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden, 2019-2020

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) heeft voor de periode van 2019 – 2023 subsidie beschikbaar gesteld om het primair en voortgezet onderwijs te stimuleren een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten. Oberon monitort samen met de Universiteit Utrecht en het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het po en vo de subsidie inzetten voor activiteiten. Het monitoronderzoek loopt van 2019 tot 2023 en rapporteert jaarlijks de bevindingen op basis van verschillende bronnen. Naast het monitoronderzoek vindt er ook een afzonderlijk verdiepend onderzoek plaats naar de impact en werkzame mechanismen van de activiteiten in het kader van de subsidie, het image-onderzoek genaamd.

 

Uitkomsten monitor meting 2019-2020

De uitkomsten van de eerste meting van de monitor over schooljaar 2019-2020 gaan binnenkort naar de Tweede Kamer, en zijn daarnaast door het NRO gepubliceerd. Hiernaast is het rapport te vinden, evenals een factsheet met de belangrijkste uitkomsten. In de eerste meting is zijn de subsidieplannen van samenwerkingsverbanden geanalyseerd en is er een vragenlijst onder samenwerkingsverbanden uitgezet. Het doel was om zicht te krijgen om het type activiteiten voor (hoog)begaafde leerlingen in de regio en om een (start)momentopname te krijgen van mate waarin er een passend en dekkend aanbod, samenwerking, kennis(deling) in het kader van (hoog)begaafdheid plaats vindt.

 

Kennisdelingsbijeenkomst met samenwerkingsverbanden

In het kader van de monitor (hoog)begaafdheid vond op 3 december 2020 een online kennisdelingsbijeenkomst plaats. Hierbij werden de monitoruitkomsten van meting 2019-2020 gepresenteerd en was er ruimte om ervaringen te delen in subgroepjes. De animo om mee te doen was hoog: 128 deelnemers afkomstig van onder andere samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen deden mee aan de bijeenkomst. Het naslagwerk van de bijeenkomst is hiernaast te vinden. In dit document is een beschrijving van de deelnemers, de presentatie van de monitoruitkomsten en verslagen van de subgroepjes te vinden.

Contactpersonen


Marjolein Bomhof

Marjolein Bomhof

Onderzoeker-adviseur


030 - 2324 201
Mail Marjolein
MEER INFO >

Anke Suijkerbuijk

Anke Suijkerbuijk

Onderzoeker-adviseur


0302306096
Mail Anke
MEER INFO >

Eveline Schoevers

Eveline Schoevers

Onderzoeker-adviseur


030-2306099
Mail Eveline
MEER INFO >