Monitor samenwerkingsverbanden 2016

Eind 2016 heeft ruim 80% van de directeuren van de samenwerkingsverbanden po en vo deelgenomen aan onderzoek over verschillende thema’s waar zij binnen hun samenwerkingsverband zicht op hebben. Over het geheel bezien zijn de directeuren zelf redelijk tevreden over de gezette stappen en de tot nu toe bereikte resultaten. In gesprekken benadrukken zij wel dat de invoering van passend onderwijs een proces is dat nog niet voltooid is. Het rapport is ook te vinden op de website evaluatieprogrammapassendonderwijs.nl

Contactpersonen


Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >

Eelco van Aarsen

Eelco van Aarsen

Onderzoeker-adviseur


030-2324 207
Mail Eelco
MEER INFO >

Sanne Weijers

Sanne Weijers

Onderzoeker-adviseur


030-2324 231
Mail Sanne
MEER INFO >