Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2016-2017

Bestuurders en schoolleiders zijn hard aan de slag met de eigen professionele ontwikkeling. Aandachtspunten blijven de professionaliseringsafspraken die schoolleiders en bestuurders maken met hun werkgever en de inwerk- en begeleidingsprogramma’s voor startende schoolleiders en bestuurders. Dat blijkt uit de monitor ‘Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders vo 2016-2017’, in opdracht van de VO-raad.

De monitor wordt uitgevoerd door Oberon in samenwerking met het Kohnstamm Instituut. Doel is om de professionaliseringsactiviteiten van schoolleiders in kaart te brengen en te achterhalen wat deze groep nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Met deze kennis kunnen scholen hun professionaliseringbeleid voor leidinggevenden verbeteren en kunnen opleidingsinstituten hun aanbod verder verfijnen. En ook de VO-academie zelf kan met de onderzoeksresultaten haar activiteiten nog beter laten aansluiten op de wensen van de schoolleiders en bestuurders. Dit jaar is, om diezelfde redenen, voor het eerst ook onderzocht hoe de professionalisering van bestuurders zich ontwikkelt en welke ondersteuning deze groep wenst bij verdere professionalisering.

De uitkomsten zijn samengevat in enkele infographics, onder andere deze infographics over de professionaliseringsactiviteiten en over de effecten van de activiteiten.

In 2015 vond de vorige peiling van de monitor plaats en die is hier te vinden. De rapportage van de huidige peiling is hiernaast te vinden.

Contactpersonen


Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >

Marjolein Bomhof

Marjolein Bomhof

Onderzoeker-adviseur


030 - 2324 201
Mail Marjolein
MEER INFO >