Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2014-2015

De VO-raad heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de professionalisering van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. Om schoolleiders en bestuurders ondersteuning te bieden en te stimuleren bij hun professionele ontwikkeling heeft de VO-raad in 2012 de VO-academie in het leven geroepen.

 

In opdracht van de VO-academie voert Oberon in samenwerking met het Kohnstamm Instituut een monitoronderzoek uit naar de professionalisering van schoolleiders. Dit rapport betreft de eerste meting in 2015. In het rapport is kaart gebracht hoe de stand van zaken is in het VO-veld als het gaat om professionalisering van schoolleiders. De doelgroep van dit onderzoek bestond uit schoolleiders in het VO, waaronder zowel eindverantwoordelijk schoolleiders als middenmanagers worden verstaan. Aandachtspunten hierbij betreffen de professionaliseringsactiviteiten in het afgelopen jaar, de veronderstelde effecten van professionaliseringsactiviteiten en de behoefte aan professionalisering in de toekomst. Ook afspraken en regelingen hierover op de scholen, bekendheid met de beroepsstandaard en het gebruik hiervan bij het werk zijn onderzocht. Het onderzoek maakt voorts inzichtelijk in hoeverre het aanbod van professionaliseringsactiviteiten van de VO-academie voorziet in de behoefte van schoolleiders. U vindt hier de resultaten in overzichtelijke infographics en in een rapport.

< Terug naar overzicht

Contactpersonen


Ditte Lockhorst

Ditte Lockhorst

Onderzoeker-adviseur


030-2324 233
Mail Ditte
MEER INFO >