Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2015

In het voorjaar van 2015 is op verzoek van de PO-Raad de onafhankelijke Monitorcommissie Goed bestuur gestart. Deze commissie monitort hoe de professionalisering van het bestuur zich in het primair onderwijs ontwikkelt, in hoeverre de Code Goed bestuur in de sector wordt nageleefd en hoe deze eventueel moet worden aangepast. Een van de methodes die zij hiervoor inzet is een enquête in het najaar van 2015 is uitgezet onder alle schoolbesturen in het primair onderwijs. Uit de resultaten van deze enquête blijkt dat de sector zicht steeds verder ontwikkelt op het gebied de professionalisering van bestuur. Alle resultaten kunt u lezen in de rapportage. De reactie van de PO-Raad op de rapportage kunt u hier lezen.

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >