Monitor en evaluatie pilots arbeidstoeleiding pro, vso entree (2016-2019) regio Utrecht

Scholen en gemeenten in de RMC-regio Utrecht hebben in 2015 afspraken gemaakt over een sluitende en eenduidige aanpak rond de uitstroom van jongeren vanuit pro, vso en de entreeopleidingen naar werk of dagbesteding.  Oberon evalueert samen met KBA Nijmegen de uitvoering en de resultaten van deze afspraken. Daartoe worden jaarlijks procesevaluaties en cohort-metingen uitgevoerd. De resultaten worden tussentijds gepresenteerd aan de regionale kerngroep en geven handvatten voor verdere afspraken, bijstellingen en verdieping.

Contactpersonen


Johan Bokdam

Johan Bokdam

Onderzoeker-adviseur


030 2324 203
Mail Johan
MEER INFO >

Marjolein Bomhof

Marjolein Bomhof

Onderzoeker-adviseur


030 - 2324 201
Mail Marjolein
MEER INFO >