Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017

De monitor cultuureducatie 2017 maakt duidelijk dat cultuuronderwijs een vaste plek heeft gekregen in het voortgezet onderwijs. De scholen zijn over het algemeen positief over de gang zaken, over de samenwerking met culturele instellingen en over wat hun cultuuronderwijs teweeg brengt bij hun leerlingen. Dat neemt niet weg dat er zeker nog ruimte is voor verbetering. De scholen zelf willen de komende jaren onder meer inzetten op versterking van doorgaande lijnen en op vakkenintegratie. Ook de samenwerking met culturele aanbieders kan verder worden uitgebouwd, met name daar waar het gaat om het gezamenlijk bedenken en maken van een samenhangend programma, dat leerlingen mogelijkheden biedt om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

De wijze waarop het cultuuronderwijs zich in Nederland ontwikkelt, wordt in beeld gebracht door middel van landelijk monitoronderzoek in het primair- en voortgezet onderwijs. De afgelopen tien jaar is daar, veelal tweejaarlijks, over gerapporteerd. In dit rapport treft u de uitkomsten aan van de meting in het voortgezet onderwijs in 2017.

 

ContactpersonenMichael Buynsters

Michael Buynsters

Onderzoeker-adviseur


030-230 60 90
Mail Michael
MEER INFO >