Monitor cultuureducatie vo

Het ministerie van OCW wil het beeld dat zij heeft van cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs actualiseren en heeft daarom Oberon en Sardes gevraagd een monitoronderzoek naar cultuuronderwijs uit te voeren. In dit rapport doen we verslag van de meting in het schooljaar 2014/15. Het rapport geeft inzicht in de laatste stand van zaken op het gebied van cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs. We gaan in op de vorm, kwaliteit en opbrengsten van cultuuronderwijs.

Contactpersonen