Monitor cultuureducatie po

Scholen in het primair onderwijs werken gestaag door aan cultuuronderwijs, maar niet op alle fronten.

 

Oberon en Sardes hebben opnieuw onderzocht hoe het er voor staat met het cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Er zijn geen spectaculaire veranderingen ten opzichte van de vorige monitor, maar wel enkele verschillen. Het aantal culturele activiteiten dat scholen ondernemen, is verder verhoogd. Na een jarenlange forse teruggang in het aantal vakdocenten, zijn er nu weer wat meer scholen met een vakdocent voor een van de kunstvakken. De scholen hebben zeker aandacht voor doorgaande leerlijnen, maar het lukt nog lang niet overal om die te realiseren. Deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten krijgt opnieuw weinig aandacht. En dat geldt ook voor het meten van de opbrengsten van cultuuronderwijs en het beoordelen van de leerlingen voor kunst en cultuur.

 

Het onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van OCW. Zie hiernaast voor meer informatie of om het rapport downloaden.

ContactpersonenMarjolein Bomhof

Marjolein Bomhof

Onderzoeker-adviseur


030 - 2324 201
Mail Marjolein
MEER INFO >