Monitor cultuureducatie Overijssel

Is cultuureducatie verankerd in het onderwijsprogramma van scholen? Landelijk brengt Oberon dat in beeld door middel van de Monitor Cultuureducatie. In 2008 vroeg Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) Oberon om een provinciaal beeld. We konden dat toen doen door analyses uit te voeren op de landelijke gegevens. In 2011 begon voor KCO een nieuwe planperiode. Daarmee ontstond de behoefte aan een nieuwe provinciale meting van de Monitor Cultuureducatie. Omdat er op dat moment geen landelijke meting van de Monitor Cultuureducatie werd uitgevoerd, hebben we de monitor toegespitst op de provincie Overijssel en de beleidsvragen van KCO.  Hierbij speelde het nieuwe landelijke cultuurbeleid natuurlijk ook een rol.  In de rapportage hebben we scholen die deelnemen aan het provinciale cultuurtraject afgezet tegen de overige scholen in Overijssel. 

Contactpersonen


Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >