Medezeggenschap Ondersteund

Gebruikte externe ondersteuning door medezeggenschap in het po en vo

De medezeggenschap in het po en vo krijgt steeds meer taken toegereikt. Hierdoor krijgen personeelsleden, ouders en (in het vo) leerlingen meer gewicht in het bepalen van het onderwijsbeleid op scholen. Personeelsleden, ouders en leerlingen ervaren het onderwijs van dichtbij en kunnen dan ook erg waardevolle input geven. Daarnaast zijn ze een kritisch tegengewicht aan de schoolleider en de schoolbestuurder. 

De rol van medezeggenschap wordt nog verder verzwaard per 2021, ditmaal op financieel gebied. Door minister Slob is aangekondigd dat raden per 2021 waarschijnlijk een grotere rol krijgen bij de hoofdlijnen van de begroting van scholen en schoolbesturen. Er zijn echter zorgen dat de medezeggenschap onvoldoende kennis heeft van financiën en/of onvoldoende externe ondersteuning inschakelt om te voorzien in deze deskundigheid.

In opdracht van het ministerie van OCW voerde Oberon tussen september en januari 2019 een onderzoek uit onder raadsleden, schoolleiders en bestuurders in het po en vo. Het onderzoek is medio maart naar de Tweede Kamer gestuurd, met een begeleidende kamerbrief. Hiernaast is het rapport en een infographic met de belangrijkste uitkomsten te vinden.

Contactpersonen


Marjolein Bomhof

Marjolein Bomhof

Onderzoeker-adviseur


030 - 2324 201
Mail Marjolein
MEER INFO >