Marktonderzoek formatief evalueren

Een onderzoek naar vraag en aanbod

gvkjykyfktfkykfytfytfytfctfctfctytfkytfyctfyftyc,tf

Formatief evalueren is een cyclisch proces van feed-up, feedback en feedforward. Dit proces heeft als doel het leren door leerlingen te bevorderen en/of onderwijsactiviteiten aan te passen. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon samen met de Universiteit Twente/RCEC een marktonderzoek naar formatief evalueren in het voortgezet onderwijs uitgevoerd.

Aan de vraagzijde hebben we in beeld gebracht wat de huidige stand van zaken van formatief evalueren op scholen is, welke vraag naar instrumenten scholen hebben en welke belemmeringen zij ervaren in het huidige aanbod. Aan de aanbodzijde hebben we gekeken naar instrumenten en interventies die beschikbaar zijn voor formatief evalueren. Overkoepelend is onderzocht of er sprake is van een match tussen vraag en aanbod. Alle resultaten kunt u lezen in de rapportage.

 

 

Contactpersonen


Margot Oomens

Margot Oomens

Onderzoeker-adviseur


030-2324 213
Mail Margot
MEER INFO >